Talumpati tungkol sa wika guro. Kahirapan Talumpati: Talumpati Para sa Kahirapan 2019-01-07

Talumpati tungkol sa wika guro Rating: 6,7/10 1106 reviews

[OPINYON] Sa mga guro ng wika, sa panahon ng fake ‘news’

talumpati tungkol sa wika guro

At kailangan ng pag-aaral at pananaliksik para magkalaman. Ayon sa pagsasaliksik, ang pag-iibig ay maraming pag-uuri. De Jesus, Kerstine Leigh 19. Wikang Filipino, wika ng bawat Pilipino. Hindi natin ito magagawa sa pamamagitan lang ng sabayang bigkas, interpretatibong sayaw, mga talumpati, o pag-indak sa tinikling at itik-itik.

Next

Talumpati Tungkol Sa Buhay Estudyante Sa High School

talumpati tungkol sa wika guro

Quezon at iba pangtagapamahala ng gobyerno na pumili at agtalaga n aing sariling Wika dahil maraming hindii desidido at hindi sang-ayon nito. Kahit maraming wikang banyaga ang alam na sabihin ni Rizal, hindi niya tinalikuran ang kanyang bansa at pinalagahan ang wikang Tagalog na isa sa mga parating ginagamit ng mga Pilipino noon. Kung ang wika ng batas ay hindi naiintindihan ng bayan, mananatiling nasa kamay ng elite ang batas at Batasan. Kung maaari ay gumamit ng scrap paper upang mabawasan ang pagputol ng puno. Ang wika ay isang paraan ng komunikasyon. Dahil hanggang ngayon, ang pinagkakaabalahan natin ay kung alin ang mas tamang katawagan: Mister ba o Ginoo. Sa paraang ito lamang ay makakatulong kayong mapapababa ng carbon na ibinubuga ng mga planta ng kuryente.

Next

Talumpati Tungkol Sa Wika

talumpati tungkol sa wika guro

Yung ina at ama ay kinakausap ang kanilang anak gamit ang wikang Filipino. Nagbabago ang wika at ang mismong pagtingin natin sa wika. . Wikang Filipino o Wikang Ingles?? Isa na itong malaking oportunidad para sa atin. Ang suliranin ay gusto ng mga Ilokano na Ilokano ang wikang pambansa; ang mga Tagalog, Tagalog; ang mga Bisaya, Bisaya. Sa buwang io maas naiintindihan nating mga Pilipino ang kahhalagahan ng Wikang Filipino. Ito ang basehan na ginagamit ng lahat ng antas ng tao sa lipunang kinagagalawan.

Next

Mga Halimbawa ng Talumpati Tungkol sa Kalikasan (9 Talumpati)

talumpati tungkol sa wika guro

Larawan ito ng pagiging matapang, matatag at makatarungan ng mga Pilipino. Oo masasabing anak nga nila ay Pilipino subalit uhaw naman sila at mangmang sa wikang sa kauna-unahan pa lamang ay dapat kinamulatan na nila at kabisado na nilang isalita. Tulad na lamang sa ating kagubatan, pumuputol sila ng sangkatutak na kahoy na di naman pinapalitan. Nawawalan ng kabuluhan ang wikang pambansa kapag hindi naman ginagamit sa lipunan, sa paaralan at maging sa pamahalaan. Kung hindi ako nagkakamali, mas tinatangkilik natin ang wikang hiram. Kalikasan: Pangalagaan at Ingatan Talumpati ni Paano nga ba mapangangalagaan ang kalikasan at paano ito mas mapagyayaman? Ang isang bansa na may sariling wika ay nangangahulugang malaya ito.

Next

Talumpati Tungkol Sa Kalikasan

talumpati tungkol sa wika guro

Dahil kahit hindi ito ang sinusong wika ito ang translation ng DepEd sa mother tongue ng mga estudyante sa mga rehiyon labas sa Metro Manila, higit itong madaling intindihin dahil magpipinsan naman ang ating mga katutubong wika. Mga wika ng bayan Sa huli, dapat nating ipaalala na hindi uunlad ang Filipino kung hindi sabay na uunlad ang iba pa nating mga wika. Ngayon sa buwan ng Agosto, sa muling pag sariwa sa ating sariling wika ay gumawa tayo ng mga bagay na hindi lamang magbibigay ng karangalan sa ating mga sarili kundi pati narin sa ating bayan. Masasabi na nating ganap na ang ating pagkabansang Pilipino. Ano ba ang wika ng isang mamamayang nakatira sa bansang Pilipinas? Taus puso ko pong hinihingi ang inyong tulong para sa muling pagkabuhay ng ating inang kalikasan! Kaya noon, pinahalagahan ni dating Pangulong Manuel Quezon na magkaroon ng iisang lengwahe upang magkaisa at maipakita sa buong mundo na kung may iisang wika na ginagamit ang isang bansa, nagkakaisa sa iisang hangarin ang mga tao nito.

Next

talumpati tungkol kalagayan ng wikang filipino sa kasalukuyan panahon?

talumpati tungkol sa wika guro

Ito ang bumubuklod sa mamamayang Pilipino sa Luzon, Visayas at Mindanao. At ang binabasa lang natin ay memo sa halip na magbasa o magturo ng wala sa memo. Ngunit paano kaya kung ang wikang Filipino ang ginagamit natin sa mga panayam, pakikipag- ugnayan at pakikihalubilo sa kapwa Pilipino? Hikayatin natin ang bawat kabataan at mamamayan na bigyan ito ng pagpapahalaga at respeto. Ang malaking problema, hindi na lumabas sa tradisyonal na balangkas ang pagtuturo ng wika. Tumulong tayo sa pagpanatili nito at huwag nating hayaan ang unti-unti nitong pagkawala o pagkaluma sa sirkulasyon ng iba pang mga wika. Paano mapapanatili at makakapagtibay kaunawaan kung hindi gagamitin? Ang Linggo ng Wika ay ipinagdiriwang tuwing unang linggo ng Agosto kada taon sa Pilipinas. Kung mahalaga talaga ang ating Wikang Pambansa gagaamitin natin ito kahit kailan at saan man tayo magpunta.


Next

Talumpati tungkol sa edukasyon.

talumpati tungkol sa wika guro

Matanda man o bata, mahirap man o mayaman lahat ay may karapatan. Bukod pa sa pagkikibit-balikat ng nakakarami, nakakadagdag rin sa problema ang patuloy na pag-abuso ng mga may kapangyarihan, lalo na ang ilang mga may-ari ng minahan at pabrika. Hindi rin sila makapag-aral kahit gustuhin man nila dahil sa kahirapan ng buhay. Mangyan ang tatangkilikin ko higit sa ibang wika. Ang wikang Filipino ang ginagamit natin tungo sa pambansang kaunlaran. Mga bata pa tayo kaya hwag natin sayangin ang mga pagkakataong ibinibigay sa atin upang wala tayong pagsisihan sa huli. Para sa mga susunod pang henerasyon ay mabigyan ito ng pagkilala at magdadala sa matagumpay na pagtupad ng ating mga pangarap.


Next

Talumpati Tungkol Sa Kalikasan

talumpati tungkol sa wika guro

Pagkakataon din ito upang iparating sa ating mga kababayan na ang ating pambansang wika ay hindi lamang para sa pakiki-pagkomunikasyon ngunit siya ring pundasyon ng ating pagkakakilanlan bilang isang indibidual at bilang isang bansa. Sa kalagayan ngayon ng mga bagay- bagay sa ating bansa at sa sistema ng ating edukasyon, lumilitaw na tila wala pa tayong wikang sarili sapagkat nagpapamanipula tayo sa mga wikang banyaga. Isipin natin na kahit kailan ay hindi matatawag na maunlad ang isang bansa kung halos lahat ng kaniyangmamamayan ay nasasabik sa malinis na tubig, matatamis na prutas at gulay, sariwang hangin at luntiang paligid. Napakahalaga ng wika sa kasaysayan at kultura ng bawat lugar. Wika ang nagiging midyum para maipahayag ang kultura ng isang pangkat ng mga tao.

Next

Talumpati Tungkol Sa Wika

talumpati tungkol sa wika guro

At paano natin ito magagamit upang makamit natin ang pagbabago? Dahil sa wika nagkakainindihan ang lahat ng tao. Samantalang pinaghirapan itong isulong at itaguyod ng ating mga bayani. May sarili na tayong watawat, mayroon na ring pambansang awit at mayroon pang pambansang wika… ang Wikang Filipino. Sino ba naman kasi ang pipili sa mga gurong tigre at terror? Kung ikukumpara natin ang kalikasan noon at ngayon, mapapansin natin ang ilang pagbabago na nagaganap sa ating kapaligiran. Nang itatag ang Komonwelt, nagkaroon ng malaking hakbang tungo sa pagkakaroon ng isang wikang pambansa.

Next

Talumpati Tungkol Sa Wika

talumpati tungkol sa wika guro

Sa dami ng wika na ating ginagamit, hatid nito ay kalituhan. Sa sangkaestudyantehan, huwag sayangin ang. Ang mga oportunidad ay nababalewala dahil ang mga tao ay nakukuntento na sa salat nilang pamumuhay. Nalaman ko rin na ang pinakasikat na mang-aawit sa Bahasa Sug ay hindi Tausog kundi Malaysian: si Min Yasmin. Sira na ang kalikasang pinagkukunan natin. Ang mga walang pusong pumuputol sa ating mga puno; pumapatay sa ating mga halaman; nagpaparumi sa mga kailugan at karagatan at umuubos sa mga lamang dagat ay walang karapatang manatili sa ating paraiso. Hindi ito makikita sa magandang naglalakihang planeta.

Next